Skallamann

Skallamann er en fargerik, kort musikalkomedie innspilt i Tromsø og på FilmCamp.

17 år gamle Jonas kommer hjem til sine foreldre og forteller at han har kysset en skallet mann. Foreldrene bor i en "fargeløs" leilighet og lever et rutinemessig hverdagslig liv uten uttrykk for kjærlighet. Faren vil gjerne akseptere Jonas’ mulige forelskelse, mens moren har problemer med avsløringen. Samtalen bryter ut i et sangnummer som herfra beveger seg ut i gatene i Tromsø, der flere personer involveres i et stadig større og mer fargerikt opptog. Kjernen i historien er forholdet mellom Jonas og foreldrene, foreldrene seg i mellom og annerledeshet som motsetning til det konforme.
Filmen ønsker å utfordre egne og andres fordommer og toleransegrenser, og fortelle om kjærlighet gjennom humor, sang, galskap og et fargerikt spetakkel.

Regi: Maria Bock

Produksjon: Fiksjonsforsyninga AS

Produksjonsår: 2010
Aktuelle linker:

Oversikt tidligere prosjekter