Levis Hest

NFI om filmen:
Levis hest er en oppvekstskildring der vi følger 14-årige Jonas gjennom en vinterdag. Jonas bor i en liten bygd og har få venner. I søken etter aksept i guttegjengen lar han seg beordre til å plage hesten til den psykisk utviklingshemmede mannen Levis, og havner slik i et moralsk dilemma: Skal han forråde Levis og hesten for å få aksept av jevnaldrende gutter? Skal han bli en annen for å få venner, eller skal han stå for den han er?

Levis hest vant i fjor manuskonkurransen som TIFF og Nordnorsk filmsenter arrangerte. I prisen lå det både en manuspremie til forfatteren og 400 000 i produksjonstilskudd.

-Den dramatiske handlingen og konflikten sirkler om moralske og verdimessige spørsmål som ofte bringes til overflaten i både film, litteratur og også i hverdagslivet. Valget mellom det gode og det dårlige, mellom rett og galt - sånn sett en universell konflikt som mange kan kjenne seg igjen i. Historien som fortelles er et karakterdrevet drama med en gjenkjennelig problemstilling, og jeg har tro på at regissør Torfinn Iversen evner å løfte tematikken til en poetisk og var skildring lagt til et vakkert vinterlandskap, sier kortfilmkonsulent Åse Meyer i Norsk filminstitutt i sin begrunnelse for tildelingen.

Regi: Torfinn Iversen

Produksjon: Original Film AS

Produksjonsår: 2011
Aktuelle linker:

Oversikt tidligere prosjekter