Law of the Land

Law of the Land er en ”Nordic Western”, der hestene er byttet ut med snøscootere. Filmen handler om en politisjef nord i Finland, tett på grensen til Sverige, som snart skal gå av med pensjon og som er døende. Han har to sønner, en han vedkjenner seg og kjenner og en som han ikke har hatt noe kontakt med. Hans andre sønn, den ukjente, er en skikkelig villstyring, som i løpet av filmen får vite hvem som er hans far. Det kommer til et stort oppgjør der flere i lokalmiljøet blir involvert og drept i skuddvekslinger, så politisjefen må se hva hans fravær i sønnens liv har ført til.
Law of the Land er en samproduksjon mellom Finland og Norge og skal filmes på Filmcamp i Norge. Den norske andelen av produksjonen består av at alle opptak skal foregå i Norge, både eksteriør og interiør, samt flere fagsjefstillinger som kostymedesigner, maskør, lydsjef opptak, elektriker og mange assistentstillinger knyttet til alle faggrupper. I tillegg kommer rollene som bodyguard og rollene som Jyry og Pyry.

Regi: Jussi Hiltonen

Produksjon: Making movies OY coproduserte med Sweet Films AS

Produksjonsår: 2003
Aktuelle linker:

Oversikt tidligere prosjekter