Skallamann
Skallamann er en fargerik, kort musikalkomedie innspilt i Tromsø og på FilmCamp.

17 år gamle Jonas kommer hjem til sine foreldre og forteller at han har kysset en skallet mann. Foreldrene bor i en "fargeløs" leilighet og lever et rutinemessig hverdagslig liv uten uttrykk for kjærlighet. Faren vil gjerne akseptere Jonas’ mulige forelskelse, mens moren har problemer med avsløringen. Samtalen bryter ut i et sangnummer som herfra beveger seg ut i gatene i Tromsø, der flere personer involveres i et stadig større og mer fargerikt opptog. Kjernen i historien er forholdet mellom Jonas og foreldrene, foreldrene seg i mellom og annerledeshet som motsetning til det konforme.
Filmen ønsker å utfordre egne og andres fordommer og toleransegrenser, og fortelle om kjærlighet gjennom humor, sang, galskap og et fargerikt spetakkel.



Regi
Maria Bock

Produksjon
Fiksjonsforsyninga AS

Periode
Oktober

Produksjonsår
2010



Aktuelle linker: