FilmCamp på Les Arcs European Film Festival coproduction market.
15.12.2015

Fra utendørs bransje-treff under co-produksjons markedet i Les Arcs i Frankrike - med fokus på norsk film. FilmCamp filmfaglig "utsendte", Svein Andersen, hadde møte om 9 potensielle spillefilm-prosjekter for innspilling i Troms fylke. Dette er en 3 dobling av interessen siden 2010, sist Svein var invitert til finans-forumet i Les Arcs. Norsk Filminstitutt hadde gjort en dyktig jobb for promotering av norsk film - og hadde invitert med mange norske produsenter og regissører, både til visningene av norske spillefilmer og til å delta med prosjekter på finans-forumet. FilmCamps studio er en stadig viktigere "ressurs" i forhandlingene om hvor stor andel av innspillingen som beregnes innspilt i og rundt FilmCamp.

Regissør Ole Giæver, FilmCamps Svein Andersen og produsent Maria Ekerhovd i Mer Film møtes også under co-produksjons markedet og den sterke norske markeringen i Les Arcs. Filmfestivalen og markedet i Les Arcs har fått en sterk posisjon innen europeisk co-produksjon siden starten for 7 år siden. Årets fokus på Norge var svært godt markert, - med Fantefilms "Bølgen" som åpningsfilm. Ole Giævers film "Mot Naturen" ble vist i det norske spillefilm-programmet. – med Ole giæver, Svein Andresen og Maria Ekerhovd.