Programstyret i RDA har i møte i dag gått inn for å bevilge 20 millioner kroner til FilmCamp.
02.12.2014