Ledige stillinger
04.08.2014

Vi har for tiden to ledige stillinger på FilmCamp

Økonomikonsulent 50%

Renholder - 50%