Tilskudd 2014.
23.04.2014

FilmCamp AS har for 2014 mottatt tilskudd fra Norsk Filminstitutt på kr 2 588 000.
Regionale matchingsmidler er mottatt fra Troms Fylkeskommune.