Bransjetreff i Bodø
13.02.2013

Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge arrangerer i samarbeid med Nordnorsk Filmsenter, FilmArc og Filmfond Nord bransjetreff for filmbransjen i Nord-Norge 19. og 20. mars.

Hovedtema er filmfinansiering i Nord-Norge og alle de regionale aktørene presenterer seg. Produksjonsavdelinga i NFI og Mediadesken kommer også og vi får innspill fra Filmfondet FUZZ som har hatt stor suksess på Vestlandet.
Det andre temaet blir etableringen av et årlig nordnorsk bransjetreff som skal være det store møtestedet for bransjen.
Vi har satt av tid til diskusjoner både om finansiering og bransjetreff. Programmet legges ut i slutten av denne uka.

Det blir en egenandel for alle deltakere på NOK 600 som inkluderer overnatting, lunsj og middag tirsdag og lunsj onsdag. Deltakere fra Nordland utenom Bodø og fra Troms får dekt billigste reisemåte inntil NOK 2 500. Deltakere fra Finnmark får dekt reisekostnader inntil NOK 3 500.

Det er plass til 30 deltakere og dersom flere melder seg vil vi gjøre et utvalg basert på geografisk spredning og bransjetilknytning. Kun en person pr selskap vil få tildelt reisestøtte, men det er mulig å melde på flere dersom man dekker kostnadene selv.

Påmelding gjøres til herdis@nnfs.no med vedlagt CV innen mandag 18. februar.