FilmArc


FilmArc-prosjektet har som hovedmålsetting å videreutvikle og styrke filmindustri som næringsgren, og som en del av den kreative industrien i FilmArc regionen.

Prosjektet retter seg mot filmprodusenter og filmarbeidere som produserer innenfor spillefilm, dokumentar- og kortfilm, informasjonsfilm, reklamefilm, animasjon og dataspill.

FilmArc-prosjektet består av en del som handler om kompetanseutvikling for filmprodusenter og filmarbeidere, og en del som består av utvikling av felles medieplattform, register og nye markedsføringskanaler mot det nasjonale og internasjonale markedet.

Prosjektet skal gjennomføre kompetanseutviklingsprogram for filmproduksjonsbedrifter og filmarbeidere. Disse vil bestå av workshops, masterclasses, kurs og deltakelse i ulike fora bl.a. for å bygge sterkere nettverk hvor co-produksjon og utveksling av kompetanse lettere kan finne sted innen regionen, og dermed bidra til å styrke regionen i internasjonal sammenheng.
Aktuelle linker: