Cine-Regio

Cine-Regio er et nettverk av regionale filmfond i Europa.

Utveksling av kunnskap, filmpolitikk og co-produksjoner.

* For å utveksle synspunkter, perspektiver, god praksis og informasjon til nytte for den europeiske filmindustrien, inkludert integrere nye regionale film-midler
* For å øke bevisstheten, representerer og fremmer regional audiovisuelle interesser over hele Europa, inkludert medlemmenes interesser overfor europeiske institusjoner og andre organisasjoner som spiller en rolle i å bestemme mengden av regler og betingelser for regional film midler
* Å styrke co-utvikling og co-produksjon av audiovisuelle produkter, styrke talenter og ressurser i forskjellige regioner for et større marked - inkludert stimulere kunstnerisk, teknisk og kreativ utveksling og kunnskap i hele Europa

http://www.cineregio.org/

Cine-Regio brochure, a brochure listing all members and their location.