FilmReg

FilmReg har satt seg en rekke mål og ambisjoner. Organisasjonen ønsker blant annet å representere de regionale filmsentrene og filmfondenes felles interesser overfor nasjonale politikere, myndigheter og institusjoner, heter det i en pressemelding. FilmReg skal også jobbe for økt regional og nasjonal satsing på filmproduksjon som kunstart og kulturbasert næringsvirksomhet.

FilmReg har som som mål å arbeide mot å heve filmnivået og stimulere til flere filmarbeidsplasser i Norge, øke publikumstilfanget på norske filmer og styrke Norge som en internasjonal filmnasjon.

Aktuelle linker: