Det å dra filmproduksjoner til regionen og koble regionale produsenter og filmarbeidere til disse, er fremdeles et arbeid som har hovedprioritet i FilmCamps aktivitet.

Dette gjøres i all hovedsak gjennom det nasjonale og internasjonale nettverket som FilmCamp har, og vedlikeholder. Vi deltar på utvalgte filmfestivaler, co - produksjonsforum, ulike formelle og uformelle møteplasser.

Etter hvert som FilmCamp er blitt kjent også i Europa opplever vi mer og mer at produsenter/ filmskapere tar direkte kontakt med FilmCamp. Vi registrerer at FilmCamp gjennom sin aktivitet og sin portefølje med produksjoner, har skapt et ”brand” som mange vet om - har hørt om, og ønsker å samarbeide med. Her spiller det høye antall filmer vi har vært involvert i en viktig rolle, men også den suksessen disse filmene har hatt både nasjonalt og internasjonalt.

Den filmfaglige kompetansen dette er uttrykk for, er dermed en viktig ressurs for FilmCamp som nav i bransjeutviklingen i regionen.

Videre er selvsagt også samarbeidet med Filmarc, FilmReg, CineRegio, Sources 2 og alle de enkeltpersonene/ organisasjonene vi har kontakt og snakker med igjennom året med på å gi FilmCamp god markedsføring.

Filmrelaterte bedrifter som er etablert på FilmCamp eller rett i nærheten er bla:
Dagslys Lys og kamerautleie
Filmassistentene Locationutstyr - produksjonsbiler
Arctic Action Stunt
Nina Erdahl casting & Costumes Casting og kostymer
Arctic special effects
Lydhodene Opptak,lyddesign, mix for kino og tv