FilmCamp skaper muligheter og forutsetninger for film- og tv-produksjon gjennom selskapets infrastruktur, og ved å bidra til finansiering av audiovisuelle produksjoner.

FilmCamp produserer ikke filmene. Det gjør uavhengige produksjonsselskaper. FilmCamp investerer i prosjekter som legger hele eller størstedelen av produksjonen til FilmCamp og/eller regionen. FilmCamp er finansiell co-produsent.


Investeringene i de ulike produksjonene skjer i henhold til ”Retningslinjer og regelverk for FilmCamp AS innsats i audiovisuelle produksjoner”.


FilmCamp kan i dag bidra til finansiering av audiovisuelle produksjoner gjennom.

1. FilmCamp Samproduksjon AS som disponerer regionale midler for investering i audiovisuelle produksjoner som legger hele eller deler av innspillingen til FilmCamp og/eller regionen.

2. Under gitte forutsetninger kan FilmCamp bidra med levereandørkreditter knyttet til bruk av studio og øvrig infrastruktur som selskapet rår over.

FilmCamp kan også investere i utvikling av prosjekter som planlegges lagt til FilmCamp og/eller regionen.

FilmCamp har ingen søknadsfrister, men behandler fortløpende alle forespørsler om finansiell medvirkning i utvikling og/eller produksjon.

Henvendelsene rettes til FilmCamp og skal ha de nødvendige vedlegg i henhold til FilmCamps ”Retningslinjer og regelverk for FilmCamp AS innsats i audiovisuelle produksjoner"

Søknadsfrist: Vi har ingen søknadsfrist, bare ta kontakt eller send inn søknaden når den er klar.Aktuelle linker:

Last ned mer info her: