Historie

FilmCamp ble formelt stiftet i 2005 etter et forprosjekt (2003-2004) som belyste mulighetene - og forutsetningene - for å kunne etablere en regional fonds- og infrastrukturbedrift for produksjon av spillefilm og tung TV- dramaserier (med tilhørende kompetanse- og utdanningstilbud) i den tidligere militærleiren på Holmen i Målselv.

Eierne av FilmCamp AS gjorde det mulig å etablere selskapet og selskapets forretningside gjennom sine vedtak i de 6 eierkommunene og fylkestingen i Troms.
Den nedlagte militærleiren Holmen leir ble vurdert som et spesielt velegnet utgangspunkt for denne type virksomhet, i og med at leiren kunne overtas med en fullt utbygd infrastruktur for de fleste bransjespesifikke formål. I tillegg stod det en ferdig utviklet fagkompetanse klar til å utvikle og drive selskapet.

Siden oppstarten i 2005 har FilmCamp vært inne i til sammen 21 filmer. Gjennom midler fra RDA I (FilmCamp samproduksjon AS) og midler fra KUD er det investert ca 19 mill kr i disse produksjonene. Dette har gitt en næringsmessig overrislings-effekt i regionen på ca 72 mill.kr.