Bakgrunn

Hva er FilmCamp?
FilmCamp er et ressurs- og et produksjonssenter for film- og TV-produksjon.
Bedriften er et redskap for eiernes strukturelle mål. FilmCamp skal bidra til å øke filmproduksjonen i regionen, både kvalitativt og kvantitativt. FilmCamp fremmer samtidig en betydelig regional kultur- og næringsutvikling i tilstøtende bransjer og virksomheter.

FilmCamp er et aksjeselskap. FilmCamp eies opprinnelig av: Målselv kommune, Troms fylkeskommune, Lenvik kommune, Berg kommune,Torsken kommune , og Tranøy kommune
På grunn av kommunesammenslåing og regionreformen er dette nå under utredning.

FilmCamp AS har ett datterselskap ”FilmCamp samproduksjon AS”. Dette selskapet har samme styre som FilmCamp AS og samme direktør.


Visjon

FilmCamp AS skal være et attraktivt og foretrukket internasjonalt ressurs- og produksjonssenter for film- og TV-produksjon.


FilmCamp arbeider for å bli det mest vellykkede verktøyet for næringspolitisk måloppnåelse i Troms fylke. FilmCamp skal forvalte de ressurser som selskapet disponerer til å levere verdiskapende aktiviteter og tjenester som gir forretningsutvikling for selskapet og næringsutvikling for de næringer som knyttes til filmindustrien.

FilmCamp arbeider ut fra det kulturelle og næringsstrategiske samspillet mellom de fem virkeområdene som ligger til grunn for virksomheten. Disse delområdene er definert som på bildet over.


Det er dette samspillet – summen av dette, som har gitt de positive resultatene og ringvirkningene FilmCamp så langt kan vise til.